Kişisel Motivasyon Eğitimi

İstanbul

Kişisel Motivasyon Eğitimi Motivasyon; bireyin kendisinden daha fazlasını elde etmesini, potansiyelini en etkin şekilde kullanabilmesini ve hedeflerine ulaşabilmesinde performansını en üst seviyeye çıkarabilmesini sağlayan kişisel ve yönetimsel bir süreçtir. Bu eğitim, iş hayatlarının ve sosyal yaşantıların daha pozitif duyg...

İncele

Çalışan Ebeveyn ve Kaygı

İstanbul

Çalışan Ebeveyn ve Kaygı Dünyanın en zor mesleğinin ebeveynlik yani anne-baba olmak olduğu herkesçe kabul edilen bir düşüncedir. Freud ise bu konuda şöyle demiş; “Gerçekleştirmesi çok hayati ve çok güç olan üç meslek vardır: Anne-baba olmak, psikolog olmak, öğretmen olmak. Neden? Çünkü üçünün ortak özelliği: Bi...

İncele

Psikolojik Farkındalık Eğitimi

İstanbul

Psikolojik Farkındalık Eğitimi Bu eğitimin amacı; kişilerin kendilerini daha iyi tanıyıp analiz etmelerini kolaylaştırmak ve günlük hayatta karşılaşılan sıkıntılarla daha kolay baş etmeyi sağlayan pratik bilgiler vermektir. Eğitimin içeriği: Sağlık ve Psikoloji Depresyon Anksiyete Bozukluğu Panik Bozukluk/Panik Atak...

İncele

İkna ve Etkileme Becerileri

İstanbul

İkna ve Etkileme Becerileri İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Birey iletişim sürecinde; beden dilini, ses tonunu, mimiklerini de iletişime katar ve bir bütünlük kurarak karşısındaki bireyle bağlantıyı gerçekleştirir. İletişim, kişinin ken...

İncele

Takım Olma ve İletişim

İstanbul

Takım Olma ve İletişim İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Birey iletişim sürecinde; beden dilini, ses tonunu, mimiklerini de iletişime katar ve bir bütünlük kurarak karşısındaki bireyle bağlantıyı gerçekleştirir. Bu eğitim; temel iletişim...

İncele

Özgüven Geliştirme Teknikleri

İstanbul

Özgüven Geliştirme Teknikleri Özgüven; kişinin kendi kendini sübjektif olarak değerlendirme şeklidir. Kişi, kendi özelliklerinin ne kadar olumlu veya ne kadar olumsuz olduğunu değerlendirir. Olumlu düşüncelerinin, olumlu/olumsuz duyguları getirebileceğinin farkındalığında olmasıdır. Özgüven nasıl genel bir kavram olarak...

İncele

Liderlik Kültürü ve Motivasyon

İstanbul

Liderlik Kültürü ve Motivasyon Liderlik; çevrenizde bulunan kişileri ortak hedefe ulaşmak üzere harekete geçirmek demektir. Bireyin bu gruba liderlik edebilmesi için de hem grubun hem de kendisinin motivasyonunu yüksek tutabilmesi gerekmektedir. Böylece motivasyon; bireyin kendisinden daha fazlasını elde etmesini, potansiyelini en etk...

İncele

Kişisel Etkiyi Geliştirme

İstanbul

Kişisel Etkiyi Geliştirme Doğum sürecinden sonra içgüdüsel olarak var olmaya başlayan kişisel etki; Kişisel deneyimlere, Alınan eğitime, Yaşam biçimine, Kişiliğe, Fiziksel ve sosyal çevreye göre biçimlenmektedir. Kişisel etki, birçok kişisel becerinin bir araya gelmesinden oluşmakta ve ömür boyu gelişime açık olmaktadı...

İncele

Etkin Yöneticilik

23.01.2018 09:00 İstanbul

Etkin Yöneticilik Günümüzde “bilgili yönetici” ile karşılaşmak ne kadar kolaysa; “etkin yönetici” ile karşılaşmak bir o kadar da zordur. Yönetici; doğru işin yapılmasını sağlayan kişidir. Etkin yönetici ise; doğruların ne olduğuna nasıl karar verileceğini bilen ve ne şekillerde uygulamaya sokulabileceğini tayin...

İncele

Varoluş Analizi ve Logoterapi Teknikleri Atölyesi

16.12.2017 21:00 İstanbul

Varoluş Analizi ve Logoterapi Yaklaşımı, Viyana’lı psikiyatrist ViktorFrankl (1905-1997) tarafından geliştirilmiş bir varoluşçu terapi ekolüdür. Frankl, insanların ilk ve en önemli motivasyonlarının hayatlarına anlam katma çabası olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre, kişinin peşinden koştuğu anlam, hayatını yapıl...

İncele