STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Stres Nedir ?
Stresin Belirtileri
Stres Kaynakları
İş Ortamından Kaynaklanan stres kaynakları

    Görevin karmaşıklığı
    Görevde Bağımsızlık
    Rol çatışması
    Rol belirsizliği
    Kötü çalışma koşulları
    Vardiyalı çalışma
    Uzun çalışma saatleri
    Sürekli seyahat
    Tehlikeli ve riskli işler
    İş yükü fazlalığı-azlığı
    Kariyer

Stresin Olumlu Etkileri
Olumsuz Stres
Kişilik özelliklerinin stres üzerindeki etkileri
Kişisel Stres Yönetimi
Stresle başa çıkma yöntemleri
Kontrol Edilebilir Durumlarda Kullanılabilecek Yöntemler
Kontrol Edilemeyen Durumlarda Kullanılabilecek Yöntemler
Bilişsel yöntemler
Stresin Neden Olduğu Olumsuzluklar
Stresle Başa Çıkmakta Zorlaştırıcı Düşünce Biçimleri / ZihinselÇarpıtmalar
Stresle Başa Çıkma Yolları

UYGULAMA

Derinlemesine Gevşeme Egzersizi
OH Kartlarıyla Kendinizi Anlatın
Isınma oyunları

EĞİTİM SÜRESİ: 8 Saat (iki yarım gün)
KATILIMCILAR: İŞ YERİ ÇALIŞANLARI MAKSİMUM 20 KİŞİ. Homojen gruplar olursa daha iyi olur.


ETKİN YÖNETİCİLİK

Günümüzde “bilgili yönetici” ile karşılaşmak ne kadar kolaysa; “etkin yönetici” ile karşılaşmak bir o kadar da zordur. Yönetici; doğru işin yapılmasını sağlayan kişidir. Etkin yönetici ise; doğruların ne olduğuna nasıl karar verileceğini bilen ve ne şekillerde uygulamaya sokulabileceğini tayin edebilen kişidir. Bu eğitim, yöneticilere “ne yapmalı” ve “nasıl yapmalı” konularında ışık tutmak için hazırlanmıştır. Dünyaca kabul görmüş teknikleri de içinde barındıran “Etkin Yöneticilik Eğitimi”nde; iş ve yönetim camiasının “en etkili zihni ve en genç aklı” olarak tanınan, aynı zamanda da “yönetimi bulan adam” unvanına sahip Peter Drucker’ın 11 Adımı’na da değinilmektedir.

Peter Drucker’a göre Etkili Yönetici olabilmenin 11 adımı;

    Güçlü yanların keşfi
    Nasıl performans gösterdiğini belirleme
    Yöneticiler ile iletişim
    Yönetici merceğinden bakmak
    Kaynak yönetiminde etkinlik
    Etkin iletişim kurmak
    Kişilerle ilgili karar alma
    Ekiplerinin performanslarını kontrol etmek
    Dış dünyaya bakabilmek
    Vazgeçmeyi bilmek
    İnovasyonun yarattığı fırsatları keşfedebilmek

Eğitimin içeriği;
Yönetim, Yönetici ve Lider Nedir
Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklılıklar
Yöneticilik ve Liderlik Becerileri Nelerdir
Lider Yönetici Nedir ve Neden Gereklidir
Yüksek Performanslı Ekip Oluşturma
Yönetim İşlevleri
Hedef Belirleme ve Zaman Yönetimi


TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ

Yönetim; beşeri, sosyal ve teknik becerilerin geliştirilerek uygulanmasını gerektirir. Her yönetici örgütün alt kademelerinde ağır basan işin teknik yönünü bilmesi gerekirken, basamaklar yukarıya doğru yükseldikçe, beşeri ve kavramsal becerilerini artırmak zorunda kalmaktadır. Bu eğitimin amacı; yöneticilerin yönetim süreci boyunca ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazandırılmasını sağlamaktadır.

Eğitimin içeriği
Yönetim Labirenti
Yöneticinin “Alet Çantası”
İletişim
Otorite ve Güç
Liderlik Özellikleri
Motivasyon Becerileri
Çatışma Yönetimi
Değişim Yönetimi


KİŞİSEL ETKİYİ GELİŞTİRME

Doğum sürecinden sonra içgüdüsel olarak var olmaya başlayan kişisel etki;
Kişisel deneyimlere,
Alınan eğitime,
Yaşam biçimine,
Kişiliğe,

Fiziksel ve sosyal çevreye göre biçimlenmektedir. Kişisel etki, birçok kişisel becerinin bir araya gelmesinden oluşmakta ve ömür boyu gelişime açık olmaktadır. İş hayatı ve sosyal hayatın vazgeçilmez parçası olan “kişisel etki” konusundaki altın kurallar ve desteklenen uygulamalarla, bireylerin kendileri hakkında daha fazla farkındalık kazanmasını sağlamaktadır.

Eğitimin içeriği

Kişisel Etki Nedir
Kişisel Etkide 7 Altın Kural İlkesi
Uyum Sağlama Becerisi
İncelik
İnanılırlık
İkna Edicilik
Nesnellik
İnisiyatif
Öz Disiplin
Kişisel Etki Testi 


TAKIM OLMA ve İLETİŞİM

İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Birey iletişim sürecinde; beden dilini, ses tonunu, mimiklerini de iletişime katar ve bir bütünlük kurarak karşısındaki bireyle bağlantıyı gerçekleştirir. Bu eğitim; temel iletişim becerilerini takım çalışmalarında uygulayabilme konusuna destek olması amacı ile tasarlanmıştır.

Eğitimin içeriği
İletişim
İletişimde 3A Modeli
İletişim Çatışmaları
Ekip İçi İletişim
Üslup/ “Ben” Dili
Ekip/Takım Yönetimi
Çatışma ve Kriz Yönetimi
Ekibi Ödüllendirme
Kazan-Kazan Felsefesi


KİŞİSEL MOTİVASYON EĞİTİMİ

Motivasyon; bireyin kendisinden daha fazlasını elde etmesini, potansiyelini en etkin şekilde kullanabilmesini ve hedeflerine ulaşabilmesinde performansını en üst seviyeye çıkarabilmesini sağlayan kişisel ve yönetimsel bir süreçtir. Bu eğitim, iş hayatlarının ve sosyal yaşantıların daha pozitif duygularla yaşanmasına katkı sağlayacak niteliktedir.

Eğitimin içeriği

Motivasyon Tanımı
Motivasyonun Önemi
Motivasyon Kuramları
Motivasyon Yönetimi ve Amaçları
Motivasyon Süreci
Motivasyon Hataları
Motivasyon Yönetim Teknikleri


LİDERLİK KÜLTÜRÜ ve MOTİVASYON

Liderlik; çevrenizde bulunan kişileri ortak hedefe ulaşmak üzere harekete geçirmek demektir. Bireyin bu gruba liderlik edebilmesi için de hem grubun hem de kendisinin motivasyonunu yüksek tutabilmesi gerekmektedir. Böylece motivasyon; bireyin kendisinden daha fazlasını elde etmesini, potansiyelini en etkin şekilde kullanabilmesini ve hedeflerine ulaşabilmesinde performansını en üst seviyeye çıkarabilmesini sağlayan kişisel ve yönetimsel bir süreçtir. Böylelikle bu eğitim, liderlik anlayışının doğuştan olmadığını, öğrenilebilir olduğunu ve liderlik sürecinde motivasyonun en çok ihtiyaç duyulan etkenlerden biri olduğunu göstermektedir.

Eğitimin içeriği
Liderlik Tanımı
Yönetici ve Lider Kavramları
Liderlik Yaklaşımları
Liderlik Tipleri
21. Yüzyılda Liderlik
Etkin Liderlik
İletişim
Takım Yönetimi
Motivasyon Tanımı
Motivasyonun Önemi
Motivasyon Kuramları
Motivasyon Yönetimi ve Amaçları
Motivasyon Süreci
Motivasyon Hataları
Motivasyon Yönetim Teknikleri


Etkin Yöneticilik

Günümüzde “bilgili yönetici” ile karşılaşmak ne kadar kolaysa; “etkin yönetici” ile karşılaşmak bir o kadar da zordur. Yönetici; doğru işin yapılmasını sağlayan kişidir. Etkin yönetici ise; doğruların ne olduğuna nasıl karar verileceğini bilen ve ne şekillerde uygulamaya sokulabileceğini tayin edebilen kişidir. Bu eğitim, yöneticilere “ne yapmalı” ve “nasıl yapmalı” konularında ışık tutmak için hazırlanmıştır. Dünyaca kabul görmüş teknikleri de içinde barındıran “Etkin Yöneticilik Eğitimi”nde; iş ve yönetim camiasının “en etkili zihni ve en genç aklı” olarak tanınan, aynı zamanda da “yönetimi bulan adam” unvanına sahip Peter Drucker’ın 11 Adımı’na da değinilmektedir.

Peter Drucker’a göre Etkili Yönetici olabilmenin 11 adımı;

    Güçlü yanların keşfi
    Nasıl performans gösterdiğini belirleme
    Yöneticiler ile iletişim
    Yönetici merceğinden bakmak
    Kaynak yönetiminde etkinlik
    Etkin iletişim kurmak
    Kişilerle ilgili karar alma
    Ekiplerinin performanslarını kontrol etmek
    Dış dünyaya bakabilmek
    Vazgeçmeyi bilmek
    İnovasyonun yarattığı fırsatları keşfedebilmek

Eğitimin içeriği
Yönetim, Yönetici ve Lider Nedir
Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklılıklar
Yöneticilik ve Liderlik Becerileri Nelerdir
Lider Yönetici Nedir ve Neden Gereklidir
Yüksek Performanslı Ekip Oluşturma
Yönetim İşlevleri
Hedef Belirleme ve Zaman Yönetimi


Kişisel Etkiyi Geliştirme

Doğum sürecinden sonra içgüdüsel olarak var olmaya başlayan kişisel etki; Kişisel deneyimlere, Alınan eğitime, Yaşam biçimine, Kişiliğe, Fiziksel ve sosyal çevreye göre biçimlenmektedir. Kişisel etki, birçok kişisel becerinin bir araya gelmesinden oluşmakta ve ömür boyu gelişime açık olmaktadır. İş hayatı ve sosyal hayatın vazgeçilmez parçası olan “kişisel etki” konusundaki altın kurallar ve desteklenen uygulamalarla, bireylerin kendileri hakkında daha fazla farkındalık kazanmasını sağlamaktadır.

Eğitimin içeriği

Kişisel Etki Nedir
Kişisel Etkide 7 Altın Kural İlkesi
Uyum Sağlama Becerisi
İncelik
İnanılırlık
İkna Edicilik
Nesnellik
İnisiyatif
Öz Disiplin
Kişisel Etki Testi


Liderlik Kültürü ve Motivasyon

Liderlik; çevrenizde bulunan kişileri ortak hedefe ulaşmak üzere harekete geçirmek demektir. Bireyin bu gruba liderlik edebilmesi için de hem grubun hem de kendisinin motivasyonunu yüksek tutabilmesi gerekmektedir. Böylece motivasyon; bireyin kendisinden daha fazlasını elde etmesini, potansiyelini en etkin şekilde kullanabilmesini ve hedeflerine ulaşabilmesinde performansını en üst seviyeye çıkarabilmesini sağlayan kişisel ve yönetimsel bir süreçtir. Böylelikle bu eğitim, liderlik anlayışının doğuştan olmadığını, öğrenilebilir olduğunu ve liderlik sürecinde motivasyonun en çok ihtiyaç duyulan etkenlerden biri olduğunu göstermektedir.

Eğitimin içeriği
Liderlik Tanımı
Yönetici ve Lider Kavramları
Liderlik Yaklaşımları
Liderlik Tipleri
21. Yüzyılda Liderlik
Etkin Liderlik
İletişim
Takım Yönetimi
Motivasyon Tanımı
Motivasyonun Önemi
Motivasyon Kuramları
Motivasyon Yönetimi ve Amaçları
Motivasyon Süreci
Motivasyon Hataları
Motivasyon Yönetim Teknikleri


Özgüven Geliştirme Teknikleri

Özgüven; kişinin kendi kendini sübjektif olarak değerlendirme şeklidir. Kişi, kendi özelliklerinin ne kadar olumlu veya ne kadar olumsuz olduğunu değerlendirir. Olumlu düşüncelerinin, olumlu/olumsuz duyguları getirebileceğinin farkındalığında olmasıdır. Özgüven nasıl genel bir kavram olarak kullanılabiliyorsa, aynı şekilde sınırlandırılabilir ya da belirli bir yetenek için geçerli olabilmektedir. Kısaca özgüven; bireyin kendi değerinin farkında olmasıdır.

Bu eğitimin amacı; katılımcıların kendilerini daha fazla keşfetmelerini sağlayarak, bireysel olarak değerlerinin farkındalığını kazandırmaktır.

Eğitimin içeriği
Özgüven Tanımı
Özgüvenin 6 Temel Faktörü
İletişim
Bakış Açısı
Yetkinlik
Katkıda Bulunma
Kontrol
Cesaret
Geri Bildirim Verme


İkna ve Etkileme Becerileri

İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Birey iletişim sürecinde; beden dilini, ses tonunu, mimiklerini de iletişime katar ve bir bütünlük kurarak karşısındaki bireyle bağlantıyı gerçekleştirir. İletişim, kişinin kendini ifade edebilme şeklidir. Etkileme ise; başka kişiler tarafından bireyin düşüncelerinin olumlu olarak kabul edilmesi ve bu olumlu düşüncenin başka kişiler tarafından aynı şekilde başkalarını etkileyebilmek için kullandıkları sanattır.

Bu eğitimin amacı; farklı iletişim tarzlarıyla karşı karşıya kalarak, kendi iletişim tarzını gözlemleme fırsatı bulmak ve bu gözlem sayesinde kişinin kendi iletişim şekli hakkında farkındalık kazanmasını, aynı zamanda da eksik gördüğü yönlerini geliştirmesini sağlamaktır.

Eğitim içeriği
İkna ve Etkileme Nedir
İletişim Nedir
Olumlu Zihinsel Tavır
Dinleme ve Soru Sorma Becerileri
Anlatmak ve İkna Arasındaki Farklar
Doğru Uyum ve Ahengi Yakalamak
İtirazlarla Başa Çıkmak


Psikolojik Farkındalık Eğitimi

Bu eğitimin amacı; kişilerin kendilerini daha iyi tanıyıp analiz etmelerini kolaylaştırmak ve günlük hayatta karşılaşılan sıkıntılarla daha kolay baş etmeyi sağlayan pratik bilgiler vermektir.

Eğitimin içeriği
Sağlık ve Psikoloji
Depresyon
Anksiyete Bozukluğu
Panik Bozukluk/Panik Atak
Sosyal Fobi
Takıntılar
Nasıl Önlem Alınmalı
İlginç Psikolojik Bilgiler
Uzmandan Öneriler

Kurumsal Eğitim

Bu eğitim kurumsal şirketler için gerçekleştirelecek olan bir eğitimdir, aşağıdaki formu eksiksiz doldurarak eğitim hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Formun gönderilmesinin ardından ilgili birim tarafından size geri dönüş yapılacaktır.

Eğitim ile ilgili bilgi almak istiyorum

Gelecek Etkinlikler

Bu eğitim için bir gelecek etkinlik bulunamadı.

Geçmiş Etkinlikler