Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

01.01.2019 06:00 - 09:00 İstanbul

Eğitimin Tanımı: TEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır. ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM (Responsive Teaching; http://www.responsivet...

İncele

Sanat Kültür Ve Reklam Faaliyetlerinde Psikolojik Danışmanlık Desteği

İstanbul

23 Nisan 2015 tarihinde, 29335 sayılı resmi gazetede  yayınlanan 4857 sayılı İş kanunun 71. Maddesine ilişkin kanun değişikliği sonucu; çocukların çalışabilecekleri sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalıştırılacak çocukların çalışma izni şartları, ücretlerinin ödenmesine ilişkin usu...

İncele

Varoluş Analizi ve Logoterapi Eğitimi

İstanbul

Psikoloji ve felsefenin bir yaklaşımı olan Logoterapi  (Yunanca “logos” “anlam”) psikiyatrist, Nörolog Dr. Viktor Frankl (1905-1997) tarafından oluşturulmuştur. Kendisi II. Dünya Savaşında toplama kamplarından kurtulmuştur. Yaklaşımı “Psikolojinin 3. Viyana okulu “ olarak adlandırılarak,  Freudyen Psikanaliz yaklaş...

İncele

Staj Programı

11.04.2019 21:00 İstanbul

Bu program, Klinik Psikoloji alanında ilerlemek isteyen öğrencilerin staj problemlerine bir çözüm getirmek isteyen Çadem Psikoloji-Araştırma tarafından öğrencilere destek olmak amacıyla oluşturmuştur. Program dahilinde öğrencilere öncelikle bilinçli birer psikoloji öğrencisi olmak, Türkiye şartlarında psikolog olmak, bir...

İncele

İkna ve Etkileme Becerileri

İstanbul

İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Birey iletişim sürecinde; beden dilini, ses tonunu, mimiklerini de iletişime katar ve bir bütünlük kurarak karşısındaki bireyle bağlantıyı gerçekleştirir. İletişim, kişinin kendini ifade edebilme şeklidir....

İncele

Farklı Kültürlerle Çalışma

İstanbul

Şirketlerde bir araya gelen çalışanlar, sahip oldukları kültürel farklılıkları bir yandan özgür biçimde yaşamak isterken ve farklılıklarına saygı duyulmasını beklerken, diğer yandan şirketin amaçlarına uygun şekilde davranmak zorundadırlar. Bu eğitimin amacı, işi gereği farklı ülkelerdeki müşteri ve ortaklarla ça...

İncele

İşe Alım - Mülakat

İstanbul

Ölçme ve Değerlendirme süreci ile birlikte yürütülebileceği gibi, ölçme ve değerlendirme süreci olmaksızın da gerçekleştirilen, sözlü olarak adayların değerlendirildiği bir işe alım sürecidir. Uzmanlarımız, farklı mülakat tekniklerini uygulayarak söz konusu pozisyon için en uygun adayı belirlemeye çalışırlar. Yap...

İncele

Psikolojik Testler Ölçme ve Değerlendirme

İstanbul

Psikolojik testler; işletmeye yeni personel alımı, şirket içi pozisyon değişimi, işten çıkarılma süreçleri gibi oldukça geniş alanlarda kullanılmaktadır. Personel seçimi yapılırken kullanılan işe alım testleri, doğru personel seçimi için önemli bir role sahiptir. İşe alım süreçlerinde personel ihtiyacına yönelik ol...

İncele

Özgüven Geliştirme Teknikleri

İstanbul

Özgüven Geliştirme Özgüven; kişinin kendi kendini sübjektif olarak değerlendirme şeklidir. Kişi, kendi özelliklerinin ne kadar olumlu veya ne kadar olumsuz olduğunu değerlendirir. Olumlu düşüncelerinin, olumlu/olumsuz duyguları getirebileceğinin farkındalığında olmasıdır. Özgüven nasıl genel bir kavram olarak kullanılab...

İncele

Temel İletişim Becerileri

İstanbul

Temel İletişim Becerileri İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Birey iletişim sürecinde; beden dilini, ses tonunu, mimiklerini de iletişime katar ve bir bütünlük kurarak karşısındaki bireyle bağlantıyı gerçekleştirir. Bu eğitim; temel iletiş...

İncele