İş Etiği

15.09.2017 09:00 İstanbul

İŞ ETİĞİ Her işletme kar elde etmek amacıyla kurulur. Aynı zamanda topluma hizmet etmek ve müşterileri memnun etmesi gerekmektedir. Ancak bu süreçte, bazen şirketin kişisel çıkarları toplum veya müşterilerin mutluluğu ile (refahı) çakışabilir. Kar elde etme amacı, kabul gören doğru ve yanlış ilkelerle çatışmalı mı...

İncele

KİŞİSEL ETKİYİ GELİŞTİRME

14.08.2017 21:00 İstanbul

KİŞİSEL ETKİYİ GELİŞTİRME Doğum sürecinden sonra içgüdüsel olarak var olmaya başlayan kişisel etki; Kişisel deneyimlere, Alınan eğitime, Yaşam biçimine, Kişiliğe, Fiziksel ve sosyal çevreye göre biçimlenmektedir. Kişisel etki, birçok kişisel becerinin bir araya gelmesinden oluşmakta ve ömür boyu gelişime açık...

İncele

Zor İnsanlarla Baş Edebilme

08.09.2017 09:00 İstanbul

ZOR İNSANLARLA BAŞ EDEBİLME İletişim kurmakta zorluk çeken kişiler; “zor insan” olarak adlandırılmaktadır. Bu eğitimin amacı; iş hayatında ya da sosyal hayatında çatışmalar yaşayan kişiler için, güçlükleri ortaya koyup, onlarla başa çıkabilmeyi kolaylaştırmaktır.   Eğitimin içeriği; İletişim İletişim S...

İncele

Kurum Kültürü

04.08.2017 09:00 İstanbul

KURUM KÜLTÜRÜ Kurumun ruhu olarak da adlandırılan kurum kültürü; kurumun içerisinde, tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşmaktadır. Temel değer ve inançların oluşturduğu bütünlüktür. Kurumdaki çalışanlar, kurum kültürünün hem yaratıcısı, hem eseri, hem k...

İncele

Psikolojik Farkındalık Eğitimi

14.08.2017 21:00 İstanbul

PSİKOLOJİ FARKINDALIK EĞİTİMİ Bu eğitimin amacı; kişilerin kendilerini daha iyi tanıyıp analiz etmelerini kolaylaştırmak ve günlük hayatta karşılaşılan sıkıntılarla daha kolay baş etmeyi sağlayan pratik bilgiler vermektir.                         Eğitimin içeriği: Sağlık ve Psikoloji Depresyo...

İncele

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ

27.08.2017 09:00 İstanbul

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ Yönetim; beşeri, sosyal ve teknik becerilerin geliştirilerek uygulanmasını gerektirir. Her yönetici örgütün alt kademelerinde ağır basan işin teknik yönünü bilmesi gerekirken, basamaklar yukarıya doğru yükseldikçe, beşeri ve kavramsal becerilerini artırmak zorunda kalmaktadır. Bu eğitimin amacı;...

İncele

ETKİN YÖNETİCİLİK

14.08.2017 21:00 İstanbul

ETKİN YÖNETİCİLİK  Günümüzde “bilgili yönetici” ile karşılaşmak ne kadar kolaysa; “etkin yönetici” ile karşılaşmak bir o kadar da zordur. Yönetici; doğru işin yapılmasını sağlayan kişidir. Etkin yönetici ise; doğruların ne olduğuna nasıl karar verileceğini bilen ve ne şekillerde uygulamaya sokulabileceğini...

İncele

LOGOTERAPİ TEKNİKLERİ VE ÖRNEK VAK'A ANALİZLERİ

14.05.2017 07:30 İstanbul

        VAROLUŞ ANALİZİ VE LOGOTERAPİ TEKNİKLERİ ATÖLYELERİ   Varoluş Analizi ve Logoterapi Yaklaşımı, Viyana’lı psikiyatrist ViktorFrankl (1905-1997) tarafından geliştirilmiş bir varoluşçu terapi ekolüdür. Frankl, insanların ilk ve en önemli motivasyonlarının hayatlarına anlam katma çabası olduğunu ileri...

İncele

VAROLUŞÇU ANALİZ VE LOGOTERAPİ ATÖLYESİ

23.04.2017 07:30 İstanbul

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Yaklaşımı, Viyana’lı psikiyatrist Viktor Frankl (1905-1977) tarafından geliştirilmiş bir varoluşçu terapi ekolüdür. Frankl, insanların ilk ve en önemli motivasyonlarının hayatlarına anlam katma çabası olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre, kişinin peşinden koştuğu anlam, hayatını...

İncele

Bir İletişim Aracı Olarak Çocuk Resminin Psiko- Pedagojik Açıdan İncelenmesi

19.03.2017 07:00 İstanbul

    Bir İletişim Aracı Olarak Çocuk Resminin Psiko- Pedagojik Açıdan İncelenmesi   Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek açısından çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimdeki önemli belirtilerin uzmanl...

İncele