Psikolojik Testler Ölçme ve Değerlendirme


Psikolojik testler; işletmeye yeni personel alımı, şirket içi pozisyon değişimi, işten çıkarılma süreçleri gibi oldukça geniş alanlarda kullanılmaktadır. Personel seçimi yapılırken kullanılan işe alım testleri, doğru personel seçimi için önemli bir role sahiptir. İşe alım süreçlerinde personel ihtiyacına yönelik olarak çeşitli uygulamalar yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Kullanılan başlıca testler

Kişilik Testleri ve Envanterleri

Bu alanda verdiğimiz hizmetler; yeni personel seçimi süreçleri yapılandırılması ve mevcut bulunan personelin değerlendirilmesi sürecinde kullanılan test ve envanterlerin uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasından oluşmaktadır.

Bilişsel Yetenek Testi

Bu alanda verdiğimiz hizmetler; yeni personel seçimi süreçleri yapılandırılması ve mevcut bulunan personelin değerlendirilmesi sürecinde kullanılan test ve envanterlerin uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasından oluşmaktadır.

Bilgi Testleri
Bu alanda verdiğimiz hizmetler; yeni personel seçimi süreçleri yapılandırılması ve mevcut bulunan personelin değerlendirilmesi sürecinde kullanılan test ve envanterlerin uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasından oluşmaktadır.

İlgi Testleri
Bu alanda verdiğimiz hizmetler; yeni personel seçimi süreçleri yapılandırılması ve mevcut bulunan personelin değerlendirilmesi sürecinde kullanılan test ve envanterlerin uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasından oluşmaktadır.


IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Sertifikası

Eğitimin Tanımı
İVO-ODS' nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme çalışmaları yapmaya hizmet etmektedir.

Eğitimin İçeriği
İVO-ODS içerisinde bulunan 4 değerlendirme aracı şunlardır;U-ODKL, SEDA, VODA ve EDA. SEDA, VODA ve EDA değerlendirme araçları çocukların performansını bir örneklem grubu ile karşılaştırmaya olanak sağlayan standardizasyon verilerine de sahiptir. Bu seminerde bu değerlendirme araçlarının kullanım ve uygulanmasına ilişkin sertifikalanma süreci

1)  U-ODKL (Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi): DSM-5 de yer alan yeni tanı ölçütleri doğrultusunda uyarlanmış olan ODKL bir çocukta OSB'nin bulunma derecesini ortaya koymak ve çocuğun gereksinim duyduğu destek düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Aracın konuşabilen ve konuşamayan çocuklar için ayrı kesim puanları olduğundan her türlü OSB tablosunun değerlendirilmesinde kullanımı uygundur.

2)  SEDA (Sosyal Etkileşim Değerlendirme Aracı) : SEDA çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemede kullanılan oyuna dayalı bir eğitsel değerlendirme aracıdır. Çocuk yetişkin etkileşiminin gözleme dayalı olarak sistematik bir değerlendirmesini yaparak çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.  Araçtan elde edilen veriler hem çocuğun programının düzenlenmesinde hem de GOBDÖ-2 TV ve ODKL
den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.

3)  VODA (Vocal Davranış Değerlendirme Aracı): VODA OSB de dil örneği almaya ve çocuğun sahip olduğu dil becerilerini OSB yönünden değerlendirmede kullanılmaktadır. VODA da tıpkı SEDA gibi çocuğun müdahale programını geliştirmede ve GOBDÖ-2 TV ve ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.

4)  EDA (Eğitsel Değerlendirme Aracı): EDA OSB tanısı ya da şüphesi olan çocukların alıcı dil, ifade edici dil, beden kavramı gibi temel alanlarda bir değerlendirmesini yapmayı sağlamaktadır. EDA aracılığıyla elde edilen bilgiler çocuğun öğrenme ortamlarında edindiği temel becerileri test etmeye yaramakta ve programının planlamasına katkı sağlamaktadır

Eğitim Materyali ve Sertifika Bilgileri
İVO-ODS Kiti ve Uygulayıcı Sertifikası verilecektir.


Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi

Katılımcılara çocuk ve ergenlere uygulanan testlerle ilgili teorik bilgi, raporlama ve klinik uygulama teknikleri hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak esas alınmıştır.
 
Eğitimin Tanıtımı
Eğitimde planladığımız çocuk değerlendirme testleri alanda aktif olarak kullanılan ve her alan mezununun değerlendirme ve çocuk veya ergen hakkında geniş bilgiye sahip olmasına katkı sağlayacak önemli testlerdendir.

Eğitim İçeriği
1. AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri ): anne-baba ile görüşme yoluyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır. yaşamın ilk 6 yılındaki gelişim, 154 madde ve 5 kategoride (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım ve genel gelişim) değerlendirilmektedir. çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlar ile dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir. uygulama sonucu çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.
2. Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi veren, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat-algı testidir.  benton görsel bellek testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.
3. Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. çocuklarda görsel motor işlevi görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmasının yanı sıra hem yetişkin hem de çocuklarda mental geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.
4. Catell 2a Zekâ Testi: kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. 7 yaş 6 ay ile lise dönemindeki bireylere uygulanır. bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.
5. Catell 3a Zekâ Testi: üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir. kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanır. bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.
6. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır. çocukların görsel algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.
7. Burdon Dikkat Testi: öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. eğitim- öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.
8. D2 Dikkat Testi: 9- 60 yaş arasına uygulanır. seçici dikkatin ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilmiştir. psikomotor hız, doğru ve yanlış işaretlemeler gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir.
9. Good Enough Harris İnsan Çiz Testi: 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir. zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. çocukların resimsel betimlemelerinin kendileri ve başkalarına ilişkin algılarını ortaya koyduğu düşüncesine dayanan, çizilen insan resmi ile zekânın tespit edilebildiği özel bir testtir
10. Metropolitan Okul Olgunluk Testi: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. metropolitan okul olgunluğu testi; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme olmak üzere 6 alt-test ve toplam 100 maddeden oluşur.
11. Porteus Labirentleri Testi: 7 yaş 6 ay ile 14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Eğitime Kimler Katılabilir
    Anaokulu Öğretmeni,
    Okul Öncesi Öğretmeni,
    Özel Eğitim Uzmanı,
    Psikolog,
    Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen,
    Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni/ Uzmanı,
    Psikiyatristler ve Psikiyatri Hemşireleri


Patalojiler Üzerine

Meslek hayatımız süresince sıkça karşılaşacağımız psikopatolojilere dair “Patoloji Üzerine” programımız ile yaz döneminde de alana dair çalışmalarını sürdürmek isteyen arkadaşlarımız ile bir arada olacağız.

İki oturumdan oluşacak programımız üç hafta sürecek olup Fobiler, Yeme Bozuklukları ve Obsesif Kompulsif Bozukluklar ele alınacaktır. Bir gün sürecek olan programın ilk yarısında( 11.00 - 13.00) patolojilerin kriterleri ve klinik ortamdaki görünümüne dair paylaşımlar, ikinci yarısında (14.00 - 16.00) ise vaka analizleri yapılacak ve kuramlar açısından bozuklukları ele alınacaktır.

Patolojilere dair sorularınıza cevap bulacağınız, patolojilerin tedavi sürecine dair bilgi edineceğiniz programımız sonunda katılımcılarımız “Katılım Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.


Kurumsal Eğitim

Bu eğitim kurumsal şirketler için gerçekleştirelecek olan bir eğitimdir, aşağıdaki formu eksiksiz doldurarak eğitim hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Formun gönderilmesinin ardından ilgili birim tarafından size geri dönüş yapılacaktır.

Eğitim ile ilgili bilgi almak istiyorum

Gelecek Etkinlikler

Bu eğitim için bir gelecek etkinlik bulunamadı.