KURUM KÜLTÜRÜ

Kurumun ruhu olarak da adlandırılan kurum kültürü; kurumun içerisinde, tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşmaktadır. Temel değer ve inançların oluşturduğu bütünlüktür. Kurumdaki çalışanlar, kurum kültürünün hem yaratıcısı, hem eseri, hem kullanıcısı, hem de taşıyıcısıdır. Bu eğitimde; kurum kültürünün önemi ve özelliklerinden bahsedilecektir.

Eğitimin içeriği
Kurum Nedir
Kültür Nedir
Neden Kurum Kültürü
Kurum Kültürünün Unsurları
Kurum Kültürünün Temel Özellikleri
Kurum Kültürünü Etkileyen Faktörler
Kurumsal İmaj
Aidiyet Kültürü


ZOR İNSANLARLA BAŞ EDEBİLME

İletişim kurmakta zorluk çeken kişiler; “zor insan” olarak adlandırılmaktadır. Bu eğitimin amacı; iş hayatında ya da sosyal hayatında çatışmalar yaşayan kişiler için, güçlükleri ortaya koyup, onlarla başa çıkabilmeyi kolaylaştırmaktır.

Eğitimin içeriği
İletişim
İletişim Süreci
İletişim Türleri
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim(Beden Dili)
İletişimde 3A Kuralı
Etkin Dinleme
Üslup/ “Ben” Dili
Çatışma ve Kriz Yönetimi
Kazan-Kazan Felsefesi
Zor İnsanlarla Başa Çıkma
Zor İnsan Özellikler
Zor İnsanlara Yaklaşım Nasıl Olmalı


İŞ ETİĞİ

Her işletme kar elde etmek amacıyla kurulur. Aynı zamanda topluma hizmet etmek ve müşterileri memnun etmesi gerekmektedir. Ancak bu süreçte, bazen şirketin kişisel çıkarları toplum veya müşterilerin mutluluğu ile (refahı) çakışabilir. Kar elde etme amacı, kabul gören doğru ve yanlış ilkelerle çatışmalı mıdır? Sürdürülebilir olmak isteyen örgütler iş ortamlarındaki faaliyetlerini ve kararlarını yönlendiren davranış standartları ve ahlaki değerlerinden oluşan iş etiği konusunda ayrıntılı olarak düşünmek zorundadırlar. Bu eğitimin amacı; şirketlerin müşterilerine, çalışanlarına, yatırımcılarına ve tüm paydaşlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirirken, alınacak olan kararları etik değerler çerçevesinde ele alınmasını sağlamaktır.

Eğitimin içeriği
Etik ve İş Etiği Kavramları
Etik Çevre
Bireysel Ahlak ve Etiğin Gelişim Aşamaları
İş ile İlgili Etik İkilemler
Etik Çıkmazlarla Nasıl Başa Çıkılır
Örgütlerde Etik Davranışın Şekillendirilmesi


Takım Olma ve İletişim

İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Birey iletişim sürecinde; beden dilini, ses tonunu, mimiklerini de iletişime katar ve bir bütünlük kurarak karşısındaki bireyle bağlantıyı gerçekleştirir. Bu eğitim; temel iletişim becerilerini takım çalışmalarında uygulayabilme konusuna destek olması amacı ile tasarlanmıştır.

Eğitimin içeriği
İletişim
İletişimde 3A Modeli
İletişim Çatışmaları
Ekip İçi İletişim
Üslup/ “Ben” Dili
Ekip/Takım Yönetimi
Çatışma ve Kriz Yönetimi
Ekibi Ödüllendirme
Kazan-Kazan Felsefesi


Temel İletişim Becerileri

İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Birey iletişim sürecinde; beden dilini, ses tonunu, mimiklerini de iletişime katar ve bir bütünlük kurarak karşısındaki bireyle bağlantıyı gerçekleştirir. Bu eğitim; temel iletişim becerilerini geliştirmeye ve kaliteli iletişim kurabilmeye destek olması amacı ile tasarlanmıştır.

Eğitimin içeriği

İletişim
İletişim Süreci
İletişim Türleri
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim(Beden Dili)
Etkili Beden Dili İçin Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
İletişimde 3A Kuralı
Etkin Dinleme
Etkin Dinleme Testi
Etkin Dinlemenin Aşamaları
Soru Sormanın Gücü
Davranış Yönetimi
Göz Teması
Mimikler
Dış Görünüş
Eleştiri ve Üslup
Aciliyet Bildiren İfadeler
İletişim Çatışmaları


Kişisel Motivasyon Eğitimi

Motivasyon; bireyin kendisinden daha fazlasını elde etmesini, potansiyelini en etkin şekilde kullanabilmesini ve hedeflerine ulaşabilmesinde performansını en üst seviyeye çıkarabilmesini sağlayan kişisel ve yönetimsel bir süreçtir. Bu eğitim, iş hayatlarının ve sosyal yaşantıların daha pozitif duygularla yaşanmasına katkı sağlayacak niteliktedir.

Eğitimin içeriği
Motivasyon Tanımı
Motivasyonun Önemi
Motivasyon Kuramları
Motivasyon Yönetimi ve Amaçları
Motivasyon Süreci
Motivasyon Hataları
Motivasyon Yönetim Teknikleri


Özgüven Geliştirme

Özgüven; kişinin kendi kendini sübjektif olarak değerlendirme şeklidir. Kişi, kendi özelliklerinin ne kadar olumlu veya ne kadar olumsuz olduğunu değerlendirir. Olumlu düşüncelerinin, olumlu/olumsuz duyguları getirebileceğinin farkındalığında olmasıdır. Özgüven nasıl genel bir kavram olarak kullanılabiliyorsa, aynı şekilde sınırlandırılabilir ya da belirli bir yetenek için geçerli olabilmektedir. Kısaca özgüven; bireyin kendi değerinin farkında olmasıdır.

Bu eğitimin amacı; katılımcıların kendilerini daha fazla keşfetmelerini sağlayarak, bireysel olarak değerlerinin farkındalığını kazandırmaktır.

Eğitimin içeriği
Özgüven Tanımı
Özgüvenin 6 Temel Faktörü
İletişim
Bakış Açısı
Yetkinlik
Katkıda Bulunma
Kontrol
Cesaret
Geri Bildirim Verme


Farklı Kültürlerle Çalışma

Şirketlerde bir araya gelen çalışanlar, sahip oldukları kültürel farklılıkları bir yandan özgür biçimde yaşamak isterken ve farklılıklarına saygı duyulmasını beklerken, diğer yandan şirketin amaçlarına uygun şekilde davranmak zorundadırlar.

Bu eğitimin amacı, işi gereği farklı ülkelerdeki müşteri ve ortaklarla çalışan kişilerin, o kültüre ait farklılıkları göz önünde bulundurarak, kültürler arası farklılıktan dolayı ortaya çıkan iletişim problemlerini ortadan kaldırabilmeyi hedeflerken, sağlıklı iletişim kurmalarına da destek olmaktır. Bu eğitimin hedefi yabancılar gibi düşünmeye çalışmak olmamakla birlikte, onların düşünce ve çalışma tarzlarını sebep-sonuç ilişkisine dayandırarak, bu ilişkiyi karşılıklı kazanca döndürebilmektir.

Eğitimin içeriği
Farklılık Nedir
Farklılık Nedenleri ve Düzeyleri
Kültür Farklılıkları
Farklılıkların Etkileri
Farklılıklardan Doğan İlişki Sorunları
Kültürler Arası Çatışmaları Önleme Yöntemleri
Kültürel Farklılıklardan Yararlanmak


İkna ve Etkileme Becerileri

İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Birey iletişim sürecinde; beden dilini, ses tonunu, mimiklerini de iletişime katar ve bir bütünlük kurarak karşısındaki bireyle bağlantıyı gerçekleştirir. İletişim, kişinin kendini ifade edebilme şeklidir. Etkileme ise; başka kişiler tarafından bireyin düşüncelerinin olumlu olarak kabul edilmesi ve bu olumlu düşüncenin başka kişiler tarafından aynı şekilde başkalarını etkileyebilmek için kullandıkları sanattır.

Bu eğitimin amacı; farklı iletişim tarzlarıyla karşı karşıya kalarak, kendi iletişim tarzını gözlemleme fırsatı bulmak ve bu gözlem sayesinde kişinin kendi iletişim şekli hakkında farkındalık kazanmasını, aynı zamanda da eksik gördüğü yönlerini geliştirmesini sağlamaktır.

Eğitim içeriği
İkna ve Etkileme Nedir
İletişim Nedir
Olumlu Zihinsel Tavır
Dinleme ve Soru Sorma Becerileri
Anlatmak ve İkna Arasındaki Farklar
Doğru Uyum ve Ahengi Yakalamak
İtirazlarla Başa Çıkmak

Kurumsal Eğitim

Bu eğitim kurumsal şirketler için gerçekleştirelecek olan bir eğitimdir, aşağıdaki formu eksiksiz doldurarak eğitim hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Formun gönderilmesinin ardından ilgili birim tarafından size geri dönüş yapılacaktır.

Eğitim ile ilgili bilgi almak istiyorum

Gelecek Etkinlikler

Bu eğitim için bir gelecek etkinlik bulunamadı.

Geçmiş Etkinlikler

İş Etiği

15.09.2017 09:00

Kurum Kültürü

04.08.2017 09:00

AKADEMİK YAZIM

24.10.2015 09:00